Rượu Vang đỏ Pháp

BỘ SƯU TẬP RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP, VÙNG CÔTES DU RHOONE 2017-2018 - Rượu vang Côtes Du Rhône Canto & Fils - Rượu vang Côtes Du Rhône Reserve de la Ronciere - Rượu vang Côtes Du Rhône Garrigues de Noguera - Rượu vang Côtes Du RhôneReserve de Puech - Rượu vang Côtes Du Rhône Domaine Vieux Moulin - Rượu vang Côtes Du Rhône Domaine Vieux Lavoir