THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ IQOS GIÁ RẺ - TAUDIENTU247.NET

Hỗ trợ khách hàng: - Email: taudientu247@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0888521111_623237 -
Ngày đặt hàng: 27/08/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Máy IQOS 3.0 Duo Limited Edition Aquamarine


Mã :
Danh mục : MÁY IQOS

1 3.200.000 vnđ 3.200.000 vnđ
Tạm tính: 3.200.000 ₫
Tổng tiền: 3.200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Test thử lần cuối
Địa chỉ: Vinh Loc
Điện thoại: 0888521111

Email: testst@gmail.com

Ghi chú đơn hàng : Test chơi