Lịch sử đơn hàng

Đơn hàng# Ngày mua Gởi đến Chi tiết đơn hàng
HD_0903888528_724853 19/02/2024 Ngô Đức Duy Xem đơn hàng
HD_0983622618_582297 27/12/2023 trần thiện Ngôn Xem đơn hàng
HD_0913771884_19804 18/10/2023 thảo Xem đơn hàng
HD_0913771884_482730 18/10/2023 thảo Xem đơn hàng
HD_0913771884_961686 18/10/2023 thảo Xem đơn hàng
HD_0908642101_941133 12/10/2023 ngô Ngọc Kim Xuyến Xem đơn hàng
HD_0903152688_865198 28/08/2023 Hoàng Nguyễn Xem đơn hàng
HD_0913847879_756839 21/08/2023 Trịnh Thành Xem đơn hàng
HD_0913847879_762047 21/08/2023 Trịnh Thành Xem đơn hàng
HD_0913847879_151181 21/08/2023 Trịnh Thành Xem đơn hàng
HD_0932340936_854041 20/08/2023 Nguyễn Hữu Định Xem đơn hàng
HD_0566941111_523393 31/05/2023 Nguyễn Mạnh Cường Xem đơn hàng
HD_0566941111_667592 31/05/2023 Nguyễn Mạnh Cường Xem đơn hàng
HD_009647504504717_843013 15/04/2023 Xem đơn hàng
HD_009647504504717_436763 15/04/2023 Xem đơn hàng
HD_0336660178_909161 05/04/2023 Trúc Xem đơn hàng
HD_0936429535_156570 27/03/2023 Mr.Lee Xem đơn hàng
HD_0936429535_678063 27/03/2023 Mr.Lee Xem đơn hàng
HD_0376558399_790609 21/03/2023 Dung Xem đơn hàng
HD_0375228369_870512 11/03/2023 Quang trung Xem đơn hàng
HD_0914141343_964152 09/03/2023 quang tiến Xem đơn hàng
HD_0908477088_919005 04/03/2023 phi Xem đơn hàng
HD_0914753342_206914 21/02/2023 Lưu Văn Phố Xem đơn hàng
HD_0352941597_181911 29/12/2022 Thủy Xem đơn hàng
HD_0705599897_706446 23/11/2022 nguyen van hanh Xem đơn hàng
HD_0329997227_227287 31/10/2022 Trịnh vinh Xem đơn hàng
HD_0906245707_837203 29/10/2022 Thìn vũ Xem đơn hàng
HD_0916305428_44165 05/08/2022 Bùi hoàng thành Xem đơn hàng
HD_0916305428_277273 05/08/2022 Bùi hoàng thành Xem đơn hàng
HD_0988030393_861813 25/06/2022 Hoàng Xem đơn hàng
HD_0988030393_616134 25/06/2022 Hoàng Xem đơn hàng
HD_0983276430_99262 04/04/2022 Trần Minh Tuấn Xem đơn hàng
HD_0983276430_952543 04/04/2022 Trần Minh Tuấn Xem đơn hàng
HD_0983276430_105559 04/04/2022 Trần Minh Tuấn Xem đơn hàng
HD_0983276430_30914 04/04/2022 Trần Minh Tuấn Xem đơn hàng
HD_0983276430_677838 04/04/2022 Trần Minh Tuấn Xem đơn hàng
HD_0983276430_929900 04/04/2022 Trần Minh Tuấn Xem đơn hàng
HD_0937575933_347445 27/03/2022 Thu nguyen Xem đơn hàng
HD_0937575933_884261 27/03/2022 Thu nguyen Xem đơn hàng
HD_0948944669_525984 08/07/2021 Nhật Xem đơn hàng
HD_0918431684_523258 06/07/2021 Phạm Quốc An Xem đơn hàng
HD_0889544616_908896 03/07/2021 Vân Anh Xem đơn hàng
HD_0903714389_582759 02/07/2021 bui do than Xem đơn hàng
HD_0903714389_159929 02/07/2021 bui do than Xem đơn hàng
HD_0902865922_448836 28/06/2021 Nguyễn Khánh Vân Xem đơn hàng
HD_0908981993_222929 25/03/2021 Nhu quỳnh Xem đơn hàng
HD_0908981993_24841 25/03/2021 Nhu quỳnh Xem đơn hàng
HD_0907474457_247075 24/03/2021 Tham Le Xem đơn hàng
HD_0907474457_638298 24/03/2021 Tham Le Xem đơn hàng
HD_0908660299_845518 23/03/2021 Tran Quoc Tien Xem đơn hàng
HD_0986789109_520854 22/03/2021 thư Xem đơn hàng
HD_0986789109_857172 22/03/2021 thư Xem đơn hàng
HD_0986789109_615621 22/03/2021 thư Xem đơn hàng
HD_0909390888_305878 22/03/2021 anh Xem đơn hàng
HD_0778754627_935562 27/02/2021 Vuong tuan Xem đơn hàng
HD_0778754627_792295 27/02/2021 Vuong tuan Xem đơn hàng
HD_0778754627_262095 27/02/2021 Vuong tuan Xem đơn hàng
HD_0938638786_146098 10/02/2021 ngọc Xem đơn hàng
HD_0919560869_642573 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_455928 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_377201 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_270505 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_886244 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_671094 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_152469 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_284222 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_43868 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_227868 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_506213 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_41495 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0919560869_85778 05/02/2021 Mgiyen thi kieu Xem đơn hàng
HD_0909733855_441417 21/01/2021 TRÍ THÀNH Xem đơn hàng
HD_0909733855_590872 21/01/2021 TRÍ THÀNH Xem đơn hàng
HD_0789788004_390789 16/01/2021 phuong thuy Xem đơn hàng
HD_0789788004_363970 16/01/2021 phuong thuy Xem đơn hàng
HD_0332489969_372116 13/01/2021 nguyen thi hien diu Xem đơn hàng
HD_090977308_542019 08/01/2021 Jesada Kiat Xem đơn hàng
HD_0903879371_52428 31/12/2020 Nguyễn phúc Xem đơn hàng
HD_0903879371_876268 31/12/2020 Nguyễn phúc Xem đơn hàng
HD_0933875766_366434 23/12/2020 Xem đơn hàng
HD_0946288586_285620 14/12/2020 Vũ Luân Xem đơn hàng
HD_0942777553_290857 30/10/2020 nguyen hữu sáu Xem đơn hàng
HD_0979955546_303157 05/10/2020 Phúc Xem đơn hàng
HD_0979955546_880585 05/10/2020 Phúc Xem đơn hàng