Giấy thấm dầu IQOS

Giấy thấm dầu IQOS

giấy thấm đầu iqos

100.000 ₫
50.000 ₫

- 50%


  • Thông tin chi tiết

Giấy thấm dầu IQOS

giấy thấm dầu iqos

Dùng cho iqos 3, iqos 3.0 và iqos 2.4

Sản phẩm cùng loại