Máy IQOS 3.0 Duo Limited Edition Aquamarine

Máy IQOS 3.0 Duo Limited Edition Aquamarine

Máy IQOS 3.0 Duo Limited Edition Aquamarine được thiết kế màu xanh ngọc thạch của phần door kết hợp với màu xanh lục bảo hộp sạc.

4.500.000 ₫
2.700.000 ₫

- 40%


  • Thông tin chi tiết

Máy IQOS 3.0 Duo Limited Edition Aquamarine

Máy IQOS 3.0 Duo Limited Edition Aquamarine được thiết kế màu xanh ngọc thạch của phần door kết hợp với màu xanh lục bảo hộp sạc.

Máy IQOS 3.0 Duo Limited Edition Aquamarine

Máy IQOS 3.0 Duo Limited Edition Aquamarine

Sản phẩm cùng loại